fredag 2 november 2012

Facing Change

Inspirerade av 30-talets FSA dokumentation av tillståndet i USA hae ett antal av USA's främsta fotografer och reportrar startat organisationen Facing Change. I ett mediaklimat där den dokumentära skildringen alltmer kommer i skymundan för sensations och katastrofjournalistik, vill de ge en djupare bild av tillståndet i landet. När får vi något sådant här i Sverige?
Här en film om en deltagarna, Danny Wilcox Frazier, och hans projekt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar