söndag 30 juni 2013

Viktigt!! Fotografering tillåten!

Svenska Fotografers Förbund uppmanar sina medlemmar, och andra, att gå ut på gator och torg imorgon den 1/7 och fotografera. Som en protest mot den nya fotolagen. Det är ju fint.
Att många fotografer går ut och fotograferar.
Och att SFF gör en aktion och märks.

Men så är det det här med varför. På SFF Facebooksida med uppropet står det så här:
 
"Måndagen den 1 juli uppmanar Svenska fotografers förbund alla våra medlemmar att ta med kameran ut på gator och torg och ta massor av bilder.

Fotografer kränker inte med sina kameror.

Däremot bidrar de till att vår samtid dokumenteras, att angelägna bilder visas i alla tänkbara sammanhang och att vårt gemensamma visuella språk hålls levande.
...

Svenska fotografers förbund tror på yttrandefrihet!

VI SES PÅ STAN!

Hälsningar
Lotta Schwarz
Ordförande Svenska fotografers förbund"

 
Och det är ju klart. Solklart.
Men är det vad lagen handlar om? Jag vet inte exakt men om jag förstått det rätt handlar den om fotografering i en mycket privat miljö. Delar av ditt hem t.ex. där du kan uppleva dig extra utsatt. Genom badrumsfönstret. Här ett inlägg på sidan av juristen Mark Klamberg:

"Ni uppmanar era medlemmar "att ta med kameran ut på gator och torg och ta massor av bilder." Är det seriöst? I ett tidigare förslag kunde kränkande fotografering på allmän plats vara kriminellt, det kritiserades (bl.a. av mig) och denna del av förslaget försvann.

Det som nu kriminaliseras är olovlig fotografering när man befinner sig i privata utrymmen som toalett eller omklädningsrum, men även detta kan vara lagligt om det sker exempelvis för journalistiska ändamål. I lagtexten står följande:

"Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
...
Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.""
 
'
 
Läser man det så kanske aktionen skjuter över målet. Eller?
 
Fast vi vill ju inte ha det som i Frankrike, där all avbildning av personer i det offentliga rummet bara kan ske med den avbildades medgivande. 
Hämmande.
Skrämmande.
 
Så jag ska ut och ta lite kort imorgon. Gör min insats på Styrsö. Såklart.
Så att alla vänjer sig vid att jag tar bilder på gator och torg om inget annat.
 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar