torsdag 20 december 2012

Apropå

Det här hittade jag på SVT Kulturnyheternas hemsida

"Nytt försök Kränkande fotografering ska vara förbjudet från 1 juli 2013. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Förbudet ska gälla när fotografering sker olovligen och i hemlighet och den fotograferade befinner sig på en plats som tillhör personens privata miljö eller en lokal som är avsedd för särskilt privata förhållande. Till exempel en toalett eller ett omklädningsrum.
Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Tydligare om vilka platser

Det är andra gången regeringen skickar en remiss till lagrådet när det gäller förbud för kränkande fotografering. Det förra förslaget fick i vintras tung kritik av lagrådet, som framförallt tyckte att förbud för kränkande fotografering och en lag mot spridning av kränkande bilder borde behandlas i ett sammanhang. Regeringen väljer dock att inte gå fram med ett lagförslag om spridning av kränkande bilder.
I den nya lagrådsremissen framgår tydligare på vilka platser lagen mot kränkande fotografering kan gälla. Främst handlar det om privata bostäder och förbudet kan gälla även om fotografen står ute och fotograferar in genom ett fönster. Däremot anser regeringen att kriminaliseringen skulle bli för långtgående om den även omfattar bostadens trädgård.

Hemlighet i centrum

I det första förslaget angavs att fotograferingen ska ha som syfte att "allvarligt kränka" en persons integritet för att fotografen skulle kunna straffas. Nu föreslås i stället att fotograferingen ska ske i hemlighet för att vara straffbar.
Enligt lagförslaget ska domstolarna väga integritetskränkning mot samhällsintresset om fotograferingen sker i samband med nyhetsförmedling i grundlagsskyddade massmedier."

Publicerad – Uppdaterad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar